Monday, 7 September 2020

Pujian Istighfar Gusti Allah Kulo Nyuwun Ngapuro Astaghfirullahal adhim Inallaha ghafururrohim.. Gusti Allah kulo nyuwun ngapuro Gusti Allah...

Pujian Istighfar Gusti Allah Kulo Nyuwun Ngapuro

Pujian Istighfar Gusti Allah Kulo Nyuwun Ngapuro
Astaghfirullahal adhim
Inallaha ghafururrohim..
Gusti Allah kulo nyuwun ngapuro
Gusti Allah kulo nyuwun ngapuro

Sekathaing dosa kulo
Dosa agung kelawan ingkang alit

Boten wonten ingkang saget ngapuro
Boten wonten ingkang saget ngapuro

Sanesipun Kang Moho Agung
Kang Ngratuni sakabehing poro ratu

Kang kagungan sifat rohman
Kang kagungan sifat rokhim

Iyo iku Allah asmane
Iyo iku Gusti Allah asmane

Astaghfirullahal adhim
Inallaha ghafururrohim...

( )

5
4
3
2
1

No comments: