Monday, 7 September 2020

Lirik Sholawat Sya'ir Eman-Eman: Teladan Kita dalam Beribadah Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasalim eman-eman tem...

Lirik Sholawat Sya'ir Eman-Eman

Lirik Sholawat Sya'ir Eman-Eman: Teladan Kita dalam Beribadah
Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasalim

eman-eman temen wong bagus ora sembahyang ..
kowe bagus endi karo kanjeng nabi Yusuf
kanjeng nabi Yusuf baguse tanpa tandingan

Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasalim

eman-eman temen wong ayu ora sembahyang ..
apa ora isin karo Siti Zulaikha
Putri gandhes luwes ayune uleng-ulengan

Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasalim

eman-eman temen wong sugih ora sembahyang ..
kowe sugih endi karo kanjeng nabi Sulaiman
kanjeng nabi Sulaiman sugihe tanpa wilangan

Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasalim

eman-eman temen wong pinter ora sembahyang ..
kabeh tumindake ora nate gelem bener
janji dielingke alesane mubeng munyer

Allahumma sholli ala Muhammad
ya Rabbi sholli alaihi wasalim
( )

5
4
3
2
1

No comments: