Monday, 7 September 2020

Allahumma Sholli ‘ala Sayyidina Muhammadin Alladzi Ja-a bil Khaqil Mubin Waarsyadahu Rahmatal Lil'alamiin Ling-Eling Siro Manungso Temen...

Lirik Sholawat Eling-Eling Sira Manungsa

Allahumma Sholli ‘ala
Sayyidina Muhammadin
Alladzi Ja-a bil Khaqil Mubin
Waarsyadahu Rahmatal Lil'alamiin

Ling-Eling Siro Manungso
Temenono anggonmu ngaji
Mumpung durung ketekanan
Malaikat juru pati

Luwih loro luwih susah
Rasane wong neng neroko
Klabang kores kolojengking
Klabang geni ulo geni
Rante geni gada geni
Cawisane wongkang duroko
Gumampang dawuh pangeran
Dasar tan manut parentah tuan

Luwih mulyo luwih mukti
Rasane wong neng suwargo
Pitung puluh widodari
Kasur babut den cawisi
Cawisane wongkang bekti
Dawuh pengeran kang moho suci
Mukmin lanang mukmin wadon
Mukmin iku sedherek kula

Agami Islam Agami Kula
Kitab Qur’an panutan kula
Mukmin lanang mukmin wadon
Mukmin iku sedherek kula

( )

5
4
3
2
1

No comments: