Thursday, 21 May 2020

Mendengarkan bacaan Alquran, terutama di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang membacanya. Bila kita membaca Alquran satu huruf bernil...

Pahala Mendengarkan bacaan Al-quran di bulan Ramadhan

Mendengarkan bacaan Alquran, terutama di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan orang membacanya.
Bila kita membaca Alquran satu huruf bernilai sepuluh kebaikan, begitu juga ketika kita mendengarkan, setiap huruf yang kita dengarkan bernilai sepuluh kebaikan.

Di sana ada beberapa dalil yang menyebutkan pahala orang yang mendengarkan al-Quran dan pahala orang yang membaca al-Quran.

Diantaranya,

Firman Allah,

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
“Apabila dibacakan al-Quran, perhatikanlah dan diamlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat.” (QS. al-A’raf: 204).


Allah juga berfirman,
كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ
Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka melakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. (QS. Shad: 29)

Dua ayat ini dan ayat yang semisal, sudah cukup untuk membuktikan bahwa memperhatikan al-Quran adalah amal besar. Karena diantara tujuan al-Quran diturunkan adalah untuk direnungi ayat-ayatnya. Mereka yang melakukan tadabbur, akan mendapat janji akan dirahmati oleh Allah. Dan yang dimaksud mendengarkan di sini adalah memperhatikan dan mentadabburi al-Quran.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam juga suka mendengarkan al-Quran yang dibacakan oleh para sahabat. Seperti yang diriwayatkan dari Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu,

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah menyuruh Ibnu Mas’ud,

“Silahkan baca al-Quran!”

Ibnu Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu mengatakan,

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أقْرَأُ عَلَيْكَ، وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟!
“Ya Rasulullah, saya membaca al-Quran di depan Anda, padahal al-Quran diturunkan kepada Anda?!”

Jawab Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam,
فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي
“Aku senang mendengarkan al-Quran dari bacaan orang lain.”

Kemudian Ibnu Mas’ud membacakan surat an-Nisa sampai ayat 41, dan Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menangis di penghujung ayat itu. (HR. Bukhari 4583).

Sementar dalil keutamaan membaca al-Quran, disebutkan dalam hadis Ibnu Mas’ud juga, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ
“Barangsiapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan sedangkan satu kebaikan itu (bernilai) sepuluh kali lipatnya, aku tidak mengatakan ‘Alif Laam Miim ‘ sebagai satu huruf, akan tetapi ‘Alif sebagai satu huruf, ‘Laam ‘ sebagai satu huruf dan ‘miim ‘ sebagai satu huruf.” (HR. At-Tirmidzi 2910 dan dishahihkan al-Albani).

Hadis ini menunjukkan pahala besar bagi yang membaca al-Quran.

Kemudian, untuk pertanyaan, apakan mendengarkan bacaan al-Quran pahalanya sama seperti membaca al-Quran? kami belum menjumpai dalil tentang itu. Namun kita berharap, semoga keduanya mendapatkan pahala besar.

Berikut ini adalah daftar Al-Qur'an mp3 yang bisa anda dengarkan, semoga bisa bermanfaat sekaligus mendatangkan pahala untuk kita semua

Klik salah satu surah dibawa ini untuk memutar surah Al-Quran mp3 nya.
Note : Mp3 akan diputar otomatis ketika di klik, jika sudah di klik tidak mengeluarkan suara, mohon menunggu sesaat, mp3 sedang dimuat. Lama pemuatan tergantung surah yang diputar dan juga jaringan internet anda.

Al-Qur'an mp3

 1. SURAH AL-FAATIHAH
 2. By tunadi
 3. SURAH AL-BAQARAH
 4. By tunadi
 5. SURAH A-LI'IMRAAN
 6. By tunadi
 7. SURAH AN-NISAA'
 8. By tunadi
 9. SURAH AL-MAAIDAH
 10. By tunadi
 11. SURAH AL-AN'AAM
 12. By tunadi
 13. SURAH AL-A'RAAF
 14. By tunadi
 15. SURAH Al-ANFAAL
 16. By tunadi
 17. SURAH AT-TAUBAH
 18. By tunadi
 19. SURAH YUNUS
 20. By tunadi
 21. SURAH HUD
 22. By tunadi
 23. SURAH YUSUF
 24. By tunadi
 25. SURAH AR-RA'D
 26. By tunadi
 27. SURAH IBRAHIM
 28. By tunadi
 29. SURAH AL-HIJR
 30. By tunadi
 31. SURAH AL-NAHL
 32. By tunadi
 33. SURAH AL-ISRAA'
 34. By tunadi
 35. SURAH AL-KAHFI
 36. By tunadi
 37. SURAH MARYAM
 38. By tunadi
 39. SURAH TAHA
 40. By tunadi
 41. SURAH AL-ANBIYAA'
 42. By tunadi
 43. SURAH AL-HAJJ
 44. By tunadi
 45. SURAH AL-MU'MINUUN
 46. By tunadi
 47. SURAH AN-NUUR
 48. By tunadi
 49. SURAH AL-FURQAAN
 50. By tunadi
 51. SURAH ASY-SYU'ARAA
 52. By tunadi
 53. SURAH AN-NAML
 54. By tunadi
 55. SURAH AL-QASAS
 56. By tunadi
 57. SURAH AL-'ANKABUUT
 58. By tunadi
 59. SURAH AR-RUUM
 60. By tunadi
 61. SURAH LUQMAN
 62. By tunadi
 63. SURAH AS-SAJDAH
 64. By tunadi
 65. SURAH AL-AHZAAB
 66. By tunadi
 67. SURAH SABA
 68. By tunadi
 69. SURAH FAATIR
 70. By tunadi
 71. SURAH YAA SIIN
 72. By tunadi
 73. SURAH AS-SAAFFAAT
 74. By tunadi
 75. SURAH SAAD
 76. By tunadi
 77. SURAH AZ-ZUMAR
 78. By tunadi
 79. SURAH GHAAFIR
 80. By tunadi
 81. SURAH FUSSILAT
 82. By tunadi
 83. SURAH ASY-SYUURA
 84. By tunadi
 85. SURAH AZ-ZUKHRUF
 86. By tunadi
 87. SURAH AD-DUKHAAN
 88. By tunadi
 89. SURAH AL-JAATHIYAH
 90. By tunadi
 91. SURAH AL-AHQAAF
 92. By tunadi
 93. SURAH MUHAMMAD
 94. By tunadi
 95. SURAH AL-FATH
 96. By tunadi
 97. SURAH AL-HUJURAAT
 98. By tunadi
 99. SURAH QAAF
 100. By tunadi
 101. SURAH AZ-ZAARIYAAT
 102. By tunadi
 103. SURAH AT-TUUR
 104. By tunadi
 105. SURAH AN-NAJM
 106. By tunadi
 107. SURAH AL-QAMAR
 108. By tunadi
 109. SURAH AR-RAHMAAN
 110. By tunadi
 111. SURAH AL-WAAQI'AH
 112. By tunadi
 113. SURAH AL-HADIID
 114. By tunadi
 115. SURAH AL-MUJAADALAH
 116. By tunadi
 117. SURAH AL-HASYR
 118. By tunadi
 119. SURAH AL-MUMTAHANAH
 120. By tunadi
 121. SURAH AS-SAFF
 122. By tunadi
 123. SURAH AL-JUMU'AH
 124. By tunadi
 125. SURAH AL-MUNAAFIQUUN
 126. By tunadi
 127. SURAH AT-TAGHAABUN
 128. By tunadi
 129. SURAH AT-TALAAQ
 130. By tunadi
 131. SURAH AT-TAHRIIM
 132. By tunadi
 133. SURAH AL-MULK
 134. By tunadi
 135. SURAH AL-QALAM
 136. By tunadi
 137. SURAH AL-HAAQQAH
 138. By tunadi
 139. SURAH AL-MA'AARIJ
 140. By tunadi
 141. SURAH NUH
 142. By tunadi
 143. SURAH AL-JINN
 144. By tunadi
 145. SURAH AL-MUZZAMMIL
 146. By tunadi
 147. SURAH AL-MUDDATHTHIR
 148. By tunadi
 149. SURAH AL-QIAAMAH
 150. By tunadi
 151. SURAH AL-INSAAN
 152. By tunadi
 153. SURAH AL-MURSALAAT
 154. By tunadi
 155. SURAH AN-NABA'
 156. By tunadi
 157. SURAH AN-NAAZI'AAT
 158. By tunadi
 159. SURAH 'ABASA
 160. By tunadi
 161. SURAH AT-TAKWIIR
 162. By tunadi
 163. SURAH AL-INFITAAR
 164. By tunadi
 165. SURAH AL-MUTAFFIFIIN
 166. By tunadi
 167. SURAH AL-INSYIQAAQ
 168. By tunadi
 169. SURAH AL-BURUUJ
 170. By tunadi
 171. SURAH AT-TAARIQ
 172. By tunadi
 173. SURAH AL-A'LAA
 174. By tunadi
 175. SURAH AL-GHAASYIYAH
 176. By tunadi
 177. SURAH AL-FAJR
 178. By tunadi
 179. SURAH AL-BALAD
 180. By tunadi
 181. SURAH ASY-SYAMS
 182. By tunadi
 183. SURAH AL-LAIL
 184. By tunadi
 185. SURAH ADH-DHUHA
 186. By tunadi
 187. SURAH ASY-SYARH
 188. By tunadi
 189. SURAH AT-TIIN
 190. By tunadi
 191. SURAH AL-'ALAQ
 192. By tunadi
 193. SURAH AL-QADR
 194. By tunadi
 195. SURAH AL-BAYYINAH
 196. By tunadi
 197. SURAH AZ-ZALZALAH
 198. By tunadi
 199. SURAH AL-'AADIYAAT
 200. By tunadi
 201. SURAH AL-QAARI'AH
 202. By tunadi
 203. SURAH AT-TAKAATHUR
 204. By tunadi
 205. SURAH AL-'ASR
 206. By tunadi
 207. SURAH AL-HUMAZAH
 208. By tunadi
 209. SURAH AL-FIIL
 210. By tunadi
 211. SURAH QARISY
 212. By tunadi
 213. SURAH AL-MAA'UUN
 214. By tunadi
 215. SURAH AL-KAUTHAR
 216. By tunadi
 217. SURAH AL-KAAFIRUUN
 218. By tunadi
 219. SURAH AN-NASR
 220. By tunadi
 221. SURAH AL-LAHAB
 222. By tunadi
 223. SURAH AL-IKHLAAS
 224. By tunadi
 225. SURAH AL-FALAQ
 226. By tunadi
 227. SURAH AN-NAAS
 228. By tunadi

Download mp3

( )

5
4
3
2
1

No comments: